Secondary Education Society's
Art & Science College ,Bhalod

About

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Liladhar Vishwanath Chaudhari President
2 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Member
3 Shri. Chandrakant Jagannath Chaudhari Member
4 Shri. Muralidhar Tryambak Ingale Member
5 Shri. Kishor Dalu Dhake Member
6 Shri. Rakesh Prabhakar Chaudhari Member
7 Dr. Jatinkumar Shridhar Medhe Member, IQAC Coordinator
8 Dr. Vasant Parashuram Pawar Member
9 Dr. Varsha Kamalakar Nehete Member
10 Dr. Sunil Madhukar Neve Member
11 Shri Kishor Vasudeo Chaudhari Member
College Development Committee Development Committee

About

Secondary Education Society's

Arts and Science College

At/Po Bhalod, Tal. Yawal, Dist. Jalgaon, Maharashtra,
India 425304

(02585) 242229 ascbhalod@gmail.com

Links