Secondary Education Society's
Art & Science College ,Bhalod

About

Sr. No. Name Designation
1 Hon. Shri. Haribhau Madhav Jawale President
2 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Member
3 Shri. Chandrakant Jagannath Chaudhari Member
4 Shri. Muralidhar Tryambak Ingale Member
5 Shri. Kishor Dalu Dhake Member
6 Sau. Varsha Kamalakar Nehete Member
7 Shri. Jatinkumar Shridhar Medhe Member
8 Dr. Vasant Parashuram Pawar Member
9 Shri. Rakesh Prabhakar Chaudhari Member
10 Dr. Sunil Madhukar Neve Member
11 Shri. Bhanudas Ramdas Paratane Member
12 Dr. Ganesh Ramesh Chaudhari ( Co-ordinator IQAC ) Member
13 Prin. Dr Ajaykumar Soma Kolhe Secretory
College Development Committee Development Committee

About

Secondary Education Society's

Arts and Science College

At/Po Bhalod, Tal. Yawal, Dist. Jalgaon, Maharashtra,
India 425304

(02585) 242229 ascbhalod@gmail.com

Links